Välkommen till Arlanda Tidning!
 

För 43 år sedan, 1966, gavs det första numret av Arlanda Tidning ut.

 

Efter ett längre uppehåll startas nu tidningen upp igen.
 
Arlanda Tidning är ett komplement till den information som ges om Sigtuna kommun i andra forum och media. Här kommer du att kunna läsa om aktuella frågor från ett socialdemokratiskt perspektiv.
 
Arlanda Tidning kommer att utkomma vid 3-4 tillfällen per år.

 

E-tidning

nr 2 2010

   
         
 

klicka på bilden för att läsa tidningen

 

 

www.arlandatidning.se